Denné menu

Denné menu ponúkame iba v pracovných dňoch.

PDF - Menu na celý týždeň

3,30 €

99,42 Sk


Právne upozornenie

Vstupom na stránku spoločnosti concepto súhlasí návštevník s podmienkami jej využívania. Informácie na tejto internetovej stránke sa poskytujú na základe zásady "AS IS" a len pre informačné účely. Uvedené informácie môžu byť bez upozornenia zmenené alebo aktualizované. Spoločnosť concepto neposkytuje záruku, zvláštnu alebo rozumejúcu sa samo sebou a nepreberá zodpovednosť v súvislosti s využitím tejto webovej stránky. Spoločnosť concepto nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo trestné poškodenia, ktoré vzniknú z prístupu k používaniu tejto webovej stránky, vrátane, ale neobmedziac sa na ľubovoľné víry, ktoré môžu nakaziť počítačové zariadenie.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ nie sú osobne identifikovateľné informácie poskytnuté dobrovoľne, tak jedinými informáciami, ktoré spoločnosť concepto získa od návštevníkov tejto webovej stránky, je dátum a čas návštevy, navštívené stránky, názov poskytovateľa internetových služieb návštevníka a webová stránka týkajúca sa návštevníka. Tieto údaje sú používané výlučne na vyhodnotenie návštevnosti internetovej stránky, na generovanie štatistiky a na zlepšenie služieb a informácií, ktoré webová stránka poskytuje a návštevník svojím vstupom na stránku výslovne súhlasí s ich spracovaním. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne, sa používajú iba na splnenie požiadaviek návštevníka alebo pre účely, ktoré sú uvedené na stránke, kde je táto informácia požadovaná. Spoločnosť concepto sa zaväzuje, že takto získané informácie neposkytne a nesprístupní tretím subjektom okrem prípadov a subjektov určených zákonmi Slovenskej republiky.

Ochranná známka a autorské právo

Logo concepto, jeho tvar a farba sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti concepto. Ochranná známka, značky k identifikácii firmy a logá [ďalej len ochranná známka], ktoré sú zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti concepto. Rovnako je autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva chránený obsah stránky - fotografie, texty, programové komponenty a dokumenty, ktoré nesmú byť či už v celku alebo z časti reprodukované ani nijak inak použité bez výslovného, písomného a predchádzajúceho súhlasu spoločnosti concepto. copyright © 2009 concepto. patents pending

právne upozornenie | © 2009 concepto. designed & powered by creoneo